Wasin มาดูขั้นตอนการขึ้นชิ้นงาน #ตะแกรงบังตา #ตะแกรงเหล็กฉีกพาไปดู #ตะแกรงบังตา

ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงบังตา ท่านลูกค้าสนใจชิ้นงาน หรือสนใจให้เราทำชิ้นงานตามแบบ ติดต่อและปรึกษาเราได้ 

Hotline : 089 892 1614

Line ID : wasin1288
Line ID : Wasin8812